Daňové poradenství

Naše interní daňová poradkyně Vám může být nápomocna nejen při vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování přiznání ale především jako odborný konzultant s Finančním úřadem, naši kolegové z advokátní kanceláře zase zkontroluji obsah smluv, vytvoří smlouvy pro Vaše potřeby apod. Nedílnou součástí je i možnost zajištění notářských služeb.  

  • zpracování daňového přiznání daně z příjmu právnických i fyzických osob, silniční daň apod. 
  • zabezpečení daňového dohledu
  • potřebujete-li zajistit odklad a platbu daně z příjmu o 3 měsíce
  • při konzultacích daňových problémů a zpracování stanovisek k nim
  • při optimalizaci daňové povinnosti
  • ve sporech se správcem daně

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting