GDPR

Vzhledem k tomu, že naše společnost zpracovává účetnictví, daně a mzdy, rozhodli jsme se rozšířit činnost i do oblasti GPDR. V současnosti v rámci služeb, máme k dispozici 4 osoby se znalostmi GAP analýzy a implementace, kde úzce spolupracujeme se společností 4stars s.r.o., která nám poskytuje softwarovou podporu. Tato podpora je nejen pro rychlou analýzu ale následně slouží i pro řízení rizik, bezpečnostních událostí nebo bezpečnostních incidentů. Z toho plyne, že svým klientům, kteří mají povinnost jmenovat pověřence, tuto činnost zajišťujeme. V současné době disponujeme 4 osobami na úrovni pověřence a do budoucna po „osahání“ nově zřízené profese, necháme certifikovat i pozici audotora

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.