Vedení účetnictví, daňová evidence

Bezchybné vedení účetnictví je klíčem k úspěšnému podnikání. Nejen že umožňuje bez problémů dostát všem zákonným povinnostem, ale zároveň také poskytuje vedení firmy zásadní informace důležité pro řízení podniku a plánování dalších obchodních či výrobních strategií.

Neustálé změny v legislativě však kladou vysoké časové i finanční nároky na aktualizaci vzdělání podnikových účetních. Pro řadu firem je proto snazší a levnější cestou externí účetnictví. Profesionální účetní kancelář zajistí firmě kompletní účetní agendu. Externí účetnictví je zárukou bezchybného účetnictví zpracovaného podle aktuálně platné legislativy. Nabízíme vám pomoc v podobě rekonstrukce účetnictví.

Externí účetnictví pro firmy:

 • kompletní zpracování dokladů
 • kontrolu připravených podkladů
 • zpracování přiznání k DPH, Kontrolní hlášení k DPH
 • sledování pohledávek a závazků
 • vedení evidence majetku a zásob
 • zpracování roční závěrky - Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha k účetní závěrce
 • zpracování přiznání k dani z příjmů
 • přípravu účetnictví k auditu
 • konzultace a řešení aktuálních problémů
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování přiznání k dani silniční, z nemovitosti, převodu nemovitosti atd.
 • zpracování statistických výkazů
 • průběžné informování o hospodaření podniku

Externí vedení daňové evidence:

 • kompletní vedení daňové evidence
 • vedení deníku příjmů a výdajů
 • vedení pokladní knihy
 • vedení dlouhodobého majetku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • daňové přiznání /zpracování přiznání k DPH
 • zpracování účetní závěrky

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting